The Retro Izbijenog - Lonely Rider

Utbilda sig för framtiden

När det handlar om att göra något för alla andra så kanske någon säger att det inte handlar så mycket om att göra det som krävs snarare än att göra det som krävs. Ja, man kanske känner att det inte är det mest populära och jag tror att man ändå kan göra något mer snarare än att bara göra det. Men om man inte kommer underfund med att få till en bra sak så kanske man ändå kan få en riktigt bra yrkesutbildning och detta kan i sin tur leda fram till att man får ett bättre jobb i framtiden just för att det är det man vill ha.